بیوتکنولوژی

کارافرینی درصنعت بیوتکنولوژی

کارافرینی درصنعت بیوتکنولوژی
 • 10,000 تومان

انواع فرآیندهای زیستی و محصولات زیستی

انواع فرآیندهای زیستی و محصولات زیستی
 • 10,000 تومان

ریبوفلاوین – ویتامین B2

ریبوفلاوین – ویتامین B2
 • 10,000 تومان

تاریخچه فناوری زیستی و موقعیت آن در حال حاضر

تاریخچه فناوری زیستی و موقعیت آن در حال حاضر
 • 10,000 تومان

محیط زیست

خطرات زیست محیطی، سلامتی و ایمنی فناوری نانو

خطرات زیست محیطی، سلامتی و ایمنی فناوری نانو
 • 10,000 تومان

اثر افزایش سرب بر سلامت انسان

اثر افزایش سرب بر سلامت انسان
 • 10,000 تومان

تاثیر کمپوست زباله شهری بر میزان عناصر سنگین قابل جذب خاک

تاثیر کمپوست زباله شهری بر میزان عناصر سنگین قابل جذب خاک
 • 10,000 تومان

اثر سرب بر عوامل محیطی

اثر سرب بر عوامل محیطی
 • 10,000 تومان

نانو تکنولوژی

کاربرد نانو روکش‌ها در صنعت لوازم خانگی

کاربرد نانو روکش‌ها در صنعت لوازم خانگی
 • 10,000 تومان

فناوری نانو در صنعت لوازم خانگی

فناوری نانو در صنعت لوازم خانگی
 • 10,000 تومان

فناوری نانو: (کپسوله کردن دارو و هدفگیری دارویی)

فناوری نانو: (کپسوله کردن دارو و هدفگیری دارویی)
 • 10,000 تومان

خطرات زیست محیطی، سلامتی و ایمنی فناوری نانو

خطرات زیست محیطی، سلامتی و ایمنی فناوری نانو
 • 10,000 تومان

مدیریت

تعهد سازمانی

تعهد سازمانی
 • 10,000 تومان

مدل گام به گام

مدل گام به گام
 • 5,000 تومان

مفاهیم کلیدی در تحقیق و توسعه

مفاهیم کلیدی در تحقیق و توسعه
 • 5,000 تومان

رویکردهایی به استراتژی تکنولوژی

رویکردهایی به استراتژی تکنولوژی
 • 5,000 تومان

مهندسی پزشکی

نانو پزشکی

نانو پزشکی
 • 10,000 تومان

دنیای استامینوفن

دنیای استامینوفن
 • 10,000 تومان

قارچ های دارویی باخاصیت ضدبیماری زای گیاهی

قارچ های دارویی باخاصیت ضدبیماری زای گیاهی
 • 10,000 تومان

استفاده از شکل های گوناگون نقره در پوشش زخم

استفاده از شکل های گوناگون نقره در پوشش زخم
 • 10,000 تومان

شیمی

پلاسمیدDNA

پلاسمیدDNA
 • 10,000 تومان

تجزیه زیستی هیدروکربن های آروماتیک چندحلقه ای

تجزیه زیستی هیدروکربن های آروماتیک چندحلقه ای
 • 10,000 تومان

انیدرید مالیک

انیدرید مالیک
 • 5,000 تومان

سیلیس کلوییدی

سیلیس کلوییدی
 • 5,000 تومان

ماهیت هنر و معماری

ماهیت هنر و معماری
 • 10,000 تومان

نانو پزشکی

نانو پزشکی
 • 10,000 تومان

کاربرد نانو روکش‌ها در صنعت لوازم خانگی

کاربرد نانو روکش‌ها در صنعت لوازم خانگی
 • 10,000 تومان

فناوری نانو در صنعت لوازم خانگی

فناوری نانو در صنعت لوازم خانگی
 • 10,000 تومان

Submit Website Free